Nabídka služeb

Josef Vodička X-RAY
Nedestruktivní Defektoskopie

Areál bývalého ČKD, Náchodská 613 – Plotiště nad Labem

503 01 Hradec Králové – Czech Republic

Metody | RT, UT, LT, PT, MT, VT

Radiografická kontrola prozářením (filmová i počítačová – RT-F/RT-CR)

Ultrazvuková kontrola

Těsnostní zkoušky

Kapilární metoda (barevná i fluorescenční)

Magnetická metoda prášková

Vizuální kontrola

Tel | +420 723 099 424

E-mail | xray@volny.cz 

Datová schránka | vs38bsw